Số lượng cho thuê nhà xưởng TPHCM T9-T12.2020 giá tốt tăng ở hậu Covid-19
Cho thuê xưởng

Số lượng cho thuê nhà xưởng TPHCM T9-T12.2020 giá tốt tăng ở hậu Covid-19

Thị trường cho thuê nhà xưởng TPHCM và cho thuê kho xây sẵn đang ghi nhận được những kết quả hoạt động tốt, ổn định. Dự đoán, thị trường này sẽ có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhờ vào những chuyển biến mới về xu hướng về cả nguồn cung và nguồn cầu cho thuê nhà xưởng TPHCM.